Lista aktiivisista käytänteistä

Nimi Tyyppi Suostumus vaaditaan
Tietosuojaseloste Privacy policy Kaikilta käyttäjiltä

Yhteenveto

Tietosuojaseloste

Käytänne kokonaisuudessaan

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 28.2.2019

Rekisterinpitäjä

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry. (jäljempänä Kennelliitto)

Y 02021550
Kamreerintie 8, 02770 Espoo
Puhelin (09) 887 300 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Johanna Salonen
Kamreerintie 8, 02770 Espoo
Sähköpostiosoite: tietosuoja@kennelliitto.fi 

Rekisterin nimi

Digitassu, virtuaalisen oppimisympäristön käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tallentaa yhteystiedot henkilöistä, joille tarjotaan oppimisen ja osaamisen verkkoympäristö Digitassu.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia henkilötietoja ovat käyttäjän nimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja salasana. Lisäksi käyttäjä voi itse tallentaa järjestelmään täydentäviä tietoja, kuten valokuvan, puhelinnumeron, paikkakunnan, maan ja kiinnostuksen kohteet.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään sähköisen lomakkeen kautta hänen rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteriin tallennettavia henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti käsiteltävät rekisteritiedot on suojattu tietoturvallisesti ja niihin on pääsy vain nimetyillä Kennelliiton toimihenkilöillä, joilla on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot korjataan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen tai aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.